Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

thuê xe du lịch, thuê xe du lịch tại tphcmthue xe du lich 4 cho, thue xe dulich 4 cho tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe 7 cho, thue xe du lich 7 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
thuê xe 7 chỗ
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe 15 cho, thue xe du lich 15 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 15 chỗ
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 16 cho, thue xe 16 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 16 chỗ 
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 24 cho, thue xe 24 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 25 cho, thue xe 25 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 29 cho, thue xe 29 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 29 chỗ 
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 30 cho, thue xe 30 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 35 cho, thue xe 35 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.

thue xe du lich 45 cho, thue xe 45 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

thue xe du lich 50 cho, thue xe 50 cho
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 50 chỗ
:
:
:
: 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
thuê xe du lịch

  


Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

cho thue xe du lich tai tphcm


LH: 0919.221.009, thue xe du lich, thuê xe du lịch, cho thue xe du lich, cho thuê xe du lịch, thue xe du lich tphcm, thuê xe du lịch tphcm, Công Ty CP DV DL Sài Gòn Toserco xin cảm ơn Quý khách đã ghé thăm http://www.thuexedulich.org đồng thời chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các cá nhân và doanh nghiệp
http://www.thuexedulich.org
http://www.saigontoserco.com

http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-4-cho/cho-thue-xe-du-lich-4-cho-tphcm/&currentPage=2&tuyenid=35&id=521
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-7-cho/cho-thue-xe-du-lich-7-cho-tphcm/&currentPage=2&tuyenid=35&id=522
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-15-cho/cho-thue-xe-du-lich-15-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=523
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-16-cho/cho-thue-xe-du-lich-16-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=524
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-24-cho/cho-thue-xe-du-lich-24-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=525
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-25-cho/cho-thue-xe-du-lich-25-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=526
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-29-cho/cho-thue-xe-du-lich-29-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=527
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-30-cho/cho-thue-xe-du-lich-30-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=528
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-35-cho/cho-thue-xe-du-lich-35-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=529
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-45-cho/cho-thue-xe-du-lich-45-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=530
http://www.thuexedulich.org/tours-dulich.php?/chothuexedulich/cho-thue-xe-du-lich-50-cho/cho-thue-xe-du-lich-50-cho-tphcm/&currentPage=1&tuyenid=35&id=531

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

thue xe du lich 50 cho tai tphcm


THUÊ XE 50 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 50 CHỖ TẠI TPHCM
THUÊ XE 50 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 50 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 50 cho hcm, thue xe du lich 50 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 50 chỗ hcm , thuê xe du lịch 50 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 50 chỗ, thue xe 50 cho
_______________________
THUÊ XE 4 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 4 cho hcm, thue xe du lich 4 cho tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 4 chỗ hcm, thuê xe du lịch 4 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 4 chỗ, thue xe 4 cho


THUÊ XE 7 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 7 cho hcm, thue xe du lich 7 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 7 chỗ hcm , thuê xe du lịch 7 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 7 chỗ, thue xe 7 cho


THUÊ XE 15 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 15 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 15 cho hcm, thue xe du lich 15 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 15 chỗ hcm , thuê xe du lịch 15 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 15 chỗ , thue xe 15 cho


THUÊ XE 16 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 16 cho hcm, thue xe 16 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 16 chỗ hcm , thuê xe du lịch 16 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 16 chỗ, thue xe 16 cho


THUÊ XE 24 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 24 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 24 cho hcm, thue xe du lich 24 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 24 chỗ hcm , thuê xe du lịch 24 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 24 chỗ , thue xe 24 cho


THUÊ XE 25 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 25 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 25 cho hcm, thue xe du lich 25 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 25 chỗ hcm , thuê xe du lịch 25 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 25 chỗ, thue xe 25 cho


THUÊ XE 29 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 29 cho hcm, thue xe du lich 29 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 29 chỗ hcm , thuê xe du lịch 29 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 29 chỗ, thue xe 29 cho

THUÊ XE 30 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 30 cho hcm, thue xe du lich 30 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 30 chỗ hcm , thuê xe du lịch 30 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 30 chỗ, thue xe 30 cho

THUÊ XE 35 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 35 cho hcm, thue xe du lich 35 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 35 chỗ hcm, thuê xe du lịch 35 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 35 chỗ, thue xe 35 cho

THUÊ XE 45 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 45 cho hcm, thue xe du lich 45 cho tai thpcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 45 chỗ hcm , thuê xe du lịch 45 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 45 chỗ, thue xe 45 cho

THUÊ XE 50 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 50 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 50 cho hcm, thue xe du lich 50 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 50 chỗ hcm , thuê xe du lịch 50 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 50 chỗ, thue xe 50 choLH: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
 Công Ty CP DV DL Sài Gòn Toserco xin cảm ơn Quý khách đã ghé thăm http://www.thuexedulich.org đồng thời chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các cá nhân và doanh nghiệp. Sài Gòn Toserco là một công ty du lịch cho thuê xe chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng. http://www.thuexedulich.org phục vụ Quý khách với rất nhiều chủng loại xe, hãng xe hiện đại, tiện nghi và thoải mái, tất cả xe mà chúng tôi sử dụng để cho thuê đều là những xe đời mới và chất lượng được bảo đảm.
 LH: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
 http://www.thuexedulich.org
 http://www.saigontoserco.com
 http://www.youtube.com/user/thuexedulich 
 http://www.dailymotion.com/thuexedulich7chotphcm 
 http://thuexedulich-tphcm.blogspot.com 
 http://thuexedulich7chotphcm.blog.com

thue xe du lich 45 cho tai tphcm


THUÊ XE 45 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TPHCM
THUÊ XE 45 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 45 cho hcm, thue xe du lich 45 cho tai thpcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 45 chỗ hcm , thuê xe du lịch 45 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 45 chỗ, thue xe 45 cho
_______________________
THUÊ XE 4 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 4 cho hcm, thue xe du lich 4 cho tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 4 chỗ hcm, thuê xe du lịch 4 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 4 chỗ, thue xe 4 cho


THUÊ XE 7 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 7 cho hcm, thue xe du lich 7 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 7 chỗ hcm , thuê xe du lịch 7 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 7 chỗ, thue xe 7 cho


THUÊ XE 15 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 15 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 15 cho hcm, thue xe du lich 15 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 15 chỗ hcm , thuê xe du lịch 15 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 15 chỗ , thue xe 15 cho


THUÊ XE 16 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 16 cho hcm, thue xe 16 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 16 chỗ hcm , thuê xe du lịch 16 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 16 chỗ, thue xe 16 cho


THUÊ XE 24 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 24 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 24 cho hcm, thue xe du lich 24 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 24 chỗ hcm , thuê xe du lịch 24 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 24 chỗ , thue xe 24 cho


THUÊ XE 25 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 25 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 25 cho hcm, thue xe du lich 25 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 25 chỗ hcm , thuê xe du lịch 25 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 25 chỗ, thue xe 25 cho


THUÊ XE 29 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 29 cho hcm, thue xe du lich 29 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 29 chỗ hcm , thuê xe du lịch 29 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 29 chỗ, thue xe 29 cho

THUÊ XE 30 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 30 cho hcm, thue xe du lich 30 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 30 chỗ hcm , thuê xe du lịch 30 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 30 chỗ, thue xe 30 cho

THUÊ XE 35 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 35 cho hcm, thue xe du lich 35 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 35 chỗ hcm, thuê xe du lịch 35 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 35 chỗ, thue xe 35 cho

THUÊ XE 45 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 45 cho hcm, thue xe du lich 45 cho tai thpcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 45 chỗ hcm , thuê xe du lịch 45 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 45 chỗ, thue xe 45 cho

THUÊ XE 50 CHỖ HCM - THUÊ XE DU LỊCH 50 CHỖ TẠI TPHCM
thue xe 50 cho hcm, thue xe du lich 50 cho tai tphcm
Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm
Thông tin liên quan
: thuê xe 50 chỗ hcm , thuê xe du lịch 50 chỗ tại tphcm
:
:
:
: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 50 chỗ, thue xe 50 cho


LH: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
 Công Ty CP DV DL Sài Gòn Toserco xin cảm ơn Quý khách đã ghé thăm http://www.thuexedulich.org đồng thời chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các cá nhân và doanh nghiệp. Sài Gòn Toserco là một công ty du lịch cho thuê xe chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng. http://www.thuexedulich.org phục vụ Quý khách với rất nhiều chủng loại xe, hãng xe hiện đại, tiện nghi và thoải mái, tất cả xe mà chúng tôi sử dụng để cho thuê đều là những xe đời mới và chất lượng được bảo đảm.
 LH: 08.38.39.39.99 - 0919.221.009
 http://www.thuexedulich.org
 http://www.saigontoserco.com
 http://www.youtube.com/user/thuexedulich 
 http://www.dailymotion.com/thuexedulich7chotphcm 
 http://thuexedulich-tphcm.blogspot.com 
 http://thuexedulich7chotphcm.blog.com